Vážení návštěvníci. Otevřeli jste můj web, kde vystavuji své akvarely. Ráda bych se Vám co možná nejstručněji představila. Jmenuji se Lída Businská, narodila jsem se, vdala a žiji v Praze. Profesí jsem zahradník, což odpovídá mému přírodnímu zaměření. Nedílnou součástí mého současného života jsou také včely, zahrada a kočky. A také zkušenosti z cestování, především po střední a jihovýchodní Asii. Důvodem, proč jsem si založila tento web, je můj další koníček, malování. Tedy přirozená potřeba člověka, který něco tvoří, sdílet to s ostatními. Maluji bohužel jen občasně, jak mi to dovolí moje další aktivity. Jako techniku jsem si zvolila akvarel. Kromě toho mám za sebou rozsáhlou práci perokresbou, použitou v odborných publikacích. Účastnila jsem se též několika výtvarných soutěží, v nichž jsem se ve své kategorii umístila na prvním až třetím místě. Svoje akvarely i perokresby jsem několikrát vystavovala.    Na závěr bych chtěla uvést citát od Johna Lubbocka,  totiž že to, co vidíme, nejvíce záleží na tom, co hledáme. Tak tedy přeji i Vám, ať najdete, co hledáte...                                   Lída Businská